Zanim się zapiszesz do kooperatywy…

kłopoty w kooperatywie