In Campagna-owoce

In Campagna-owoce
Jesteśmy rolnikami i rzemieślnikami z sektora rolno-spożywczego, mocno związanymi z naszym terytorium. Uprawiamy ziemię na Sycylii, zbieramy jej najcenniejsze owoce, przetwarzamy je i konserwujemy.


Więcej

Jesteśmy rolnikami i rzemieślnikami z sektora rolno-spożywczego, mocno związanymi z naszym terytorium. Uprawiamy ziemię na Sycylii, zbieramy jej najcenniejsze owoce, przetwarzamy je i konserwujemy.

Działamy z rozmysłem oraz w poszanowaniu drugiego człowieka i środowiska. Mamy ogromne szczęście żyć w miejscu, które dzięki swojemu położeniu geograficznemu i klimatowi zapewnia produkcje różnorodnych upraw przez cały rok. W swojej pracy sięgamy do procesów produkcyjnych charakterystycznych dla naszego terytorium oraz lokalnych tradycji. Chcemy kontynuować kultywowanie upraw i prac rolnych, na których, od niepamiętnych czasów, opierała się ekonomia Sycylii. Zależy nam, aby ocalić tysiącletnie dziedzictwo wiedzy i doświadczenia, które wraz z integralnością naszego środowiska jest najcenniejszym dobrem, które posiadamy. Każdy z nas ma inną historię i różną tradycję: są wśród nas tacy, którzy prowadzą nowoczesne i wydajne gospodarstwa rolne, tacy, którzy w pocie czoła pracują, aby odrodzić ziemie dawno porzucone, tacy, którzy przetwarzają swoje produkty w sposób ściśle tradycyjny oraz tacy, którzy prowadzą nowoczesne laboratoria dysponując wyszukaną technologią. Ta różnorodność przejawia się w formie, historii i smaku każdego z naszych produktów. Łączy nas wspólna wizja jutra, przyszłości, wspólny cel. Hołdujemy tym samym wartościom, wierząc w lepsze jutro i obfite plony naszej pracy. Razem stawiamy czoła wyzwaniom globalnej ekonomii, a także mniejszym i większym problemom lokalnym. Wszystko to sprawia, że jesteśmy częścią projektu, którego celem jest zwiększenie wrażliwości na proces konsumpcji spożywczej oraz tego wszystkiego, co z nią związane. Tym projektem chcemy czynnie podkreślić nasze wartości: uczciwość, kulturę wzajemnego szacunku, kulturę różnorodności oraz odrzucenie wpływów mafii.


Mniej

InCampagna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul.Witkowicka 82, 31-242 Kraków

Produkty