KASZA JĘCZMIENNA PĘCZAK 400 G BIO

Ka­sza pę­czak jęcz­mien­ny - wy­twa­rza­na jest z obłusz­czo­ne­go jęcz­mie­nia. Zia­ren­ka są ca­łe, po­zba­wio­ne je­dy­nie ze­wnętrz­nej łu­ski. Jest zna­ko­mi­tym źró­dłem biał­ka i błon­ni­ka